Priser

PRISAR 2018


  FØRDE VASSENDEN 
 Årskort: 
vaksen kr 1700,-
senior kr 1300,-
student kr 850,-
 
vaksen kr 1500,-
senior kr 1000,-
student kr 650,-

 Halvårskort vaksen kr 950,-
senior kr 850,-
student kr 550,-
vaksen kr 850,-
senior kr 650,-
student kr 450,-


BEGGE STADER: 
Medlemskontigent kr 100,-
Klippekort kr 650,- (12 klipp)
Enkelttime kr 100,- 
Ung 12-17 år: Gratis trening men må betale medlem kr 100,- 
 
Student er frå dagen du fyller 17 år og opp til 25 år med gyldig studentbevis.

Senior er frå 67 år eller pensjonist (inklusive andre som kun mottar inntekt frå NAV (- dokumentasjon)).

Alle må ha gyldig oblat for betalt medlemskontingent og treningsavgift på medlemskortet. Medlemskontingenten på kr 100 betales separat. For at eit kort skal vere gyldig må medlemskont.-oblat for inneværande år vere på kortet. Dette gjeld også klippekort.


Prisliste

Prisene gjelder fra 23.12.2017 til 10.06.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningOrdinaert Senior Student Skoleelev 12-17  
MedlemskontingentGyldig 1 kalenderårObligatorisk, men har du betalt kontingent under våren treng du ikkje gjere det på nyttkr 100
FØRDE Universal/årskortGyldig 12 månederkr 1 700kr 1 300kr 850
FØRDE Universal/vårGyldig 1 terminkr 950kr 850kr 550kr 0
JØLSTER Universal/årskortGyldig 12 månederkr 1 500kr 1 000kr 650
JØLSTER Universal/vårGyldig 1 terminkr 850kr 650kr 450kr 0
KlippekortGyldig 12 ganger innenfor 5 månederkr 650
Drop-inGyldig 1 ganger innenfor 1 dagGjelder enkelttime.kr 100

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83