Presentasjon av funksjonær

 

Gunn Karoline

  • Gunn Karoline har Yoga1 onsdag kveld og annan kvar tysdag morgon, i oddetalsveker. Med enkle, sikre og trygge øvingar (asanas) for pust, rørsle, balanse og styrke, har vi ønskt å skape ei roleg og meditativ trening. Ei oppleving utan prestasjonskrav. 
    Du treng ikkje å ha forkunnskap om yoga for å delta på denne timen.
    Friskis&Svettis Yoga bygger på den klassiske Hahta-yogaen sine prinsipp og er vår eigen yogaform utvikla i harmoni med Friskis&Svettis' idé.


     


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #72