Kontakt

Postadresse:
Friskis&Svettis Førde
Pb 727
6804 Førde
 
Kontakt: Mona Sande
Mobil: 97751028, e-post: mona.sande@hotmail.com 
 
 
Styret 2018:
Leiar: Mona Sande
Nest-leiar:  Inghild Espeland Mowatt
Styremedlemmer: Kristian Strømmen, Aud Grete Aasen, Turid Årdal Holsen, Thor Ove Farsund og
Kirstin Bruland
Vara: Kjell Befring, Eli Nora Lundekvam
Repr for instr: Aud Aasen. Repr for vertane: Turid Holsen
Revisor Cilja Steen vara: Margunn Ramstad
Valkomite : Randi Hove og Anne Karin Tveit. Vara Marit Nikø.
 
 
 
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65