Kontakt

Postadresse:
Friskis&Svettis Førde
PB702
6800 Førde
 
Kontakt: Mona Sande
Mobil: 97751028, e-post: mona.sande@hotmail.com 
 
 
Styret 2015:
Leiar: Mona Sande
Styremedlemmer: Kristian Strømmen, Inghild Espeland, Thor Ove Farsund og
Kirstin Bruland
Vara: Vigdis Stafsnes, Eli Nora Lundekvam
Repr for instr: Kurt Gjesholm Rep for vertane: Turid Holsen
Revisor Cilja Steen vara: Reidun Åsen
Ny valkomite : Randi Hove og Anne Karin Tveit
 
 
 
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65